Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

PROIECT POR 2014 - 2020 

Câmpulung, Iulie 2023
TITLU PROIECT
" EXTINDEREA ACTIVITĂŢII PRIN MĂRIREA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE, MODERNIZAREA FLUXULUI TEHNOLOGIC ŞI AL MEDIULUI DE LUCRU LA S.C. SETRO METAL GROUP S.A."
S.C. Setro Metal Group S.A., cu sediul în Municipiul Câmpulung, Str. Șoseaua Națională nr. 153A, judeţul Argeș, România, a finalizat implementarea proiectului cu titlul " Extinderea activităţii prin mărirea capacităţii de producţie, modernizarea fluxului tehnologic şi al mediului de lucru la S.C. Setro Metal Group S.A. ", aferent Contractului de finanțare nr. 7097/17.09.2021, Cod SMIS 137758.
Proiectul a fost implementat la sediul destinat producţiei, punctul de lucru situat în Municipiul Câmpulung, Str. Șoseaua Națională nr. 153A (fostă STR. ION ANTONESCU), judeţul Argeș, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 43 luni, respectiv de la 01.01.2020 și pană la 31.07.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 9.320.837,38 Lei din care 4.809.287,54 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 4.087.894,41 lei și Bugetul Național 721.393,13 lei.
Obiectivul general al proiectului este "extinderea unei unități existente, prin creșterea volumului și calității produselor oferite, conform activității finanțate (cod CAEN 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat)”. Obiectivul general al proiectului corespunde obiectivului specific al axei prioritare 2, acela de îmbunătățire a competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate..
Obiectivele specifice ale proiectului: Achiziţia de echipamente tehnologice de lucru pentru domeniul Fabricării echipamentelor de ridicat şi manipulat, cod CAEN 2822; Întărirea capacității de producție şi furnizare produse prin implementarea unor standarde și certificări de proces; Crearea unui nou loc de muncă.
Rezultatele proiectului: dezvoltarea durabilă a activităţii întreprinderii prin extinderea capacităţilor avansate de producţie, implementarea celei mai noi tehnologii în domeniul fabricării de echipamente de ridicat şi manipulat prin achiziţionarea unor echipamente şi utilaje de ultimă generaţie şi „prietenoase” cu mediul, crearea unui nou loc de muncă prin angajarea unei persoane care să provină din rândul categoriilor defavorizate.
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii - Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea proiectului s-a creat un nou loc de muncă din categorie defavorizată; s-au achiziționat echipamente care înglobează cea mai nouă tehnologie ce corespund nevoii de dezvoltare durabilă; dezvoltarea societăţii va constitui o sursă sigură şi în creştere de venituri pentru Bugetul de Stat Local, pentru Bugetul Asigurărilor de Sănătate şi şomaj.
S.C. Setro Metal Group S.A.
Date de contact: Dl. Nicolescu Ion Cristinel, administrator S.C. Setro Metal Group S.A.
Tel: 0744535585, e-mail: setrometal1@gmail.com
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invitam să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

© Copyright 2025 Mobirise - All Rights Reserved

AI Website Generator